<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poisson  
danh từ giống đực

đầu cá
trứng cá
cá nước mặn, cá biển
đánh cá
người buôn cá
 • ( Les poissons) ( số nhiều; thiên văn) chòm sao cá, chòm Thiên ngư
   • mắng chửi ai thậm tệ
   • như cá gặp nước
   • uống mấy cũng chưa đã, ăn mấy cũng hết
   • cá ngon vì cách nấu; khéo nói dễ xuôi
   • bơi rất giỏi
   • lúng túng hổ thẹn
   • không có chủ đích, nghiêng ngả
   • không ra môn cũng không ra khoai
   • (nghĩa bóng) làm cho đối thủ rối trí để nắm phần thắng
   • trò ỡm nhau vào ngày cá tháng tư (ngày 1 tháng 4)
   • vừa vượt lên đã rẽ ngoặt ngay (xe ô-tô)
   • đầu voi đuôi chuột
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt