<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poire  
danh từ giống cái
 • quả lê
hình quả lê
khuôn mặt hình quả lê
 • quả nắm, quả bóp
quả bóp bằng cao su
 • (thông tục) mặt
một cái đánh vào giữa mặt
 • (thân mật) kẻ ngờ nghệch, anh thộn
   • để dành phòng lúc cần đến
   • (từ cũ, nghĩa cũ) đã đến lúc thuận lợi rồi
   • chia sẽ với nhau những món lợi cũng như những rủi ro
   • lê đắng
   • cái nhét miệng (để không cho kêu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt