<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pointe  
danh từ giống cái
 • mũi
mũi kim
đầu mũi chân, nhón chân
(địa lý, địa chất) mũi đất
mũi khắc, mũi trổ
(quân sự) mũi tiên phong
 • chỏm
chỏm gác chuông
ngọn cây
 • đinh dài
 • thẹo vải; khăn mỏ quạ (hình tam giác); tã, lót (của trẻ em, hình tam giác)
 • cao điểm, cao độ
giờ cao điểm (dùng điện...)
cao độ tốc lực
 • lời dí dỏm
nói bằng những lời dí dỏm
 • chút ít, một tí
chút ít tinh quái
   • bằng gươm giáo; tốn bao công sức
   • ngà ngà say
   • nhọn hoắc
   • tiến xa hơn mọi người; ở vào hàng đầu
đi tiên phong
   • lúc tảng sáng
   • chuyện vụn vặt
   • đọt măng tây
   • (thân mật; từ cũ, nghĩa cũ) tiếp tục tiến hành
   • tiến bước
   • nhẹ nhàng, bí mật
đi nhẹ nhàng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt