<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poing  
danh từ giống đực
 • nắm tay
lớn như nắm tay
nắm tay lại
tung một cú đấm
tay nắm súng lục
   • quả đấm
   • ngủ say
   • ra vẻ thách thức
   • giơ tay hăm dọa ai
   • tức tối, bực bội
   • đập tay xuống bàn (bày tỏ sự không hài lòng, tỏ rõ quyền lực)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt