<
Trang chủ » Tra từ
poetry  
['pouitri]
danh từ
  • thi ca (thơ ca) nói chung; nghệ thuật thơ
sử thi
thơ trữ tình
kịch thơ
  • chất thơ, thi vị; tính chất thú vị về thẩm mỹ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt