<
Trang chủ » Tra từ
pocket  
['pɔkit]
danh từ
 • túi (quần, áo); túi đựng (trong xe hơi, vali..)
túi áo khoát
tự điển bỏ túi
ấn bản bỏ túi
 • bao ( 75 kg)
một bao hoa bia
 • túi tiền
tiêu pha nhiều, tiêu tốn tiền
to be 5d in pocket
có sẵn 5 đồng trong túi; lãi được năm đồng
to be 5 d out of pocket
hao mất 5 đồng
người không một xu dính túi, người rỗng túi
dễ/khó đối với khả năng tài chánh
 • nhóm biệt lập; ổ (nhất là trong chiến đấu)
ổ đề kháng
 • (thể dục thể thao) túi lưới, túi hứng bi (cạnh bàn bi-a)
 • (ngành mỏ) túi quặng, túi khí độc; túi, hốc nhỏ ở trong hốc đá (chứa vàng, than..)
túi than
 • (hàng không) lỗ hổng không khí (như) air pocket
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngõ cụt
 • (thể dục,thể thao) thế bị chèn, thế bị càn (của một vận động viên trong cuộc đua)
   • tiêu hoang
   • hết tiền rỗng túi
   • dắt mũi ai, khống chế ai
   • (nghĩa bóng) lo nhét đầy túi
   • phải lấy tiền túi ra mà chi
   • tiêu tiền
   • rất gần gũi, thân tình với ai
họ sống rất thân thiết với nhau
   • thu được/mất tiền do cái gì
ngoại động từ
 • bỏ (cái gì) vào túi
 • đút túi; giữ, lấy (cái gì)
 • (nghĩa bóng) cam chịu, nuốt
nén giận, nuốt giận
 • (thể dục,thể thao) thọc (quả bi) vào túi lưới
 • (thể dục,thể thao) chèn, cản (đối thủ trong cuộc đấu)
   • nén giận, giấu ngượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt