<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poème  
danh từ giống đực
  • bài thơ, bài ca
bài thơ thể tự do
tập thơ
làm một bài thơ
(nghĩa bóng) chúc cho đời anh là cả một bài thơ đẹp
      • (thân mật) thật là kì lạ; không sao tả xiết
      • (âm nhạc) thơ giao hưởng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt