<
Trang chủ » Tra từ
plywood  
['plaiwud]
danh từ
  • gỗ dán
tấm gỗ dán
(thuộc ngữ) đồ gỗ làm bằng gỗ dán
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt