<
Trang chủ » Tra từ
pluvial  
['plu:viəl]
tính từ
  • (địa lý,địa chất) (thuộc) mưa, do mưa (tạo thành)
mùa mưa
danh từ
  • (tôn giáo), (sử học) áo lễ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt