<
Trang chủ » Tra từ
plumage  
['plu:midʒ]
danh từ
  • bộ lông chim
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt