<
Trang chủ » Tra từ
plum-tree  
['plʌmtri:]
danh từ
  • (thực vật học) cây mận (như) plum
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt