<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plexiform  
['pleksifɔ:m]
tính từ
  • (giải phẫu) hình đám rối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt