<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleuviner  
động từ không ngôi
  • (thân mật) mưa lất phất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt