<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleuston  
['plu:stɔn]
danh từ
  • thực vật trôi nổi tự do
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt