<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleurer  
nội động từ
 • khóc
muốn khóc
khóc vì vui mừng
chẳng có gì đáng khóc cả
 • chảy nước mắt
do bóc hành, nên chảy nước mắt
 • đau khổ
an ủi những người đau khổ
đau khổ vì cái chết của cha mẹ
 • năn nỉ, vòi xin
nó năn nỉ mẹ nó để...
 • than vãn; thương xót
than vãn số phận của mình
 • ứ giọt
nho ứ giọt
   • đáng thương, xót xa
   • vừa khóc vừa cười, mới khóc đấy đã cười ngay
   • làm xúc động độc giả
   • kiệt quệ không còn gì
   • khóc sướt mướt
   • khóc hết nước mắt
   • đau khổ thảm thiết
   • nửa buồn nửa vui
   • hà tiện, bủn xỉn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt