<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plein-temps  
tính từ ( không đổi)
  • không làm tư (thầy thuốc)
thầy thuốc không làm tư
  • hoạt động nghề nghiệp cả ngày, làm cả ngày
danh từ giống đực ( không đổi)
  • hoạt động nghề nghiệp cả ngày
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt