<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plein-sur-joint  
phó từ
  • (xây dựng) giữa kẽ (gạch)
đặt gạch giữa kẽ (hai viên gạch ở lớp dưới)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt