<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plein  
tính từ
 • đầy
cốc đầy
túi đầy bột
đầy lỗi
đầy phổi
má đầy
xe buýt đầy người vào giờ cao điểm
 • trọn vẹn, tròn
một ngày trọn vẹn
trăng tròn
 • hoàn toàn
tự do hoàn toàn
 • bận rộn, (có) nhiều việc
một ngày bận rộn
 • (động vật) có chửa
mèo có chửa
 • chuyên chú vào
tác giả chuyên chú vào đề tài của mình
 • thấm thía; chan chứa, lai láng
thấm thía lòng biết ơn
lai láng tình cảm
 • (thân mật) say rượu
say bí tỉ
hắn say rồi
 • bằng phẳng
vùng bằng phẳng
   • hoàn toàn
   • đầy tay, nhiều lắm
   • trọn thời gian, hết thời gian (làm việc)
làm việc trọn thời gian
   • giương hết buồm
   • đầy tràn
   • lòng đầy buồn phiền
   • bị nghẹt mũi
   • no bụng rồi
   • ngoài trời
   • có trọn quyền; đương nhiên
   • trồng ở giữa trời, không có gì che
   • cho toàn quyền
   • giữa, ngay
giữa đồng
giữa ban ngày
ngay giữa mặt
giữa biển khơi
   • trúng ngay vào
quả bom rơi trúng ngay nhà ga
   • ăn uống quá nhiều
   • dồi dào sức khoẻ
   • chỗ sáng trưng
   • tháng đủ
   • chết đã thọ
   • tường kín (không có cửa)
   • bên ngoài, ngoài trời
   • rất giàu, giàu nứt đố đổ vách
   • đầy ắp
   • (thân mật) no phưỡn bụng
   • tự mãn
   • biển khơi
   • nước triều lên
   • (thân mật) tự do hoạt động; tự do sử dụng
   • (thân mật) một kẻ béo ị
   • giọng sang sảng
giới từ
 • đầy
nấm đầy rổ
có tiền đầy túi
có nhiều tiền
có lông đầy mặt
   • nói đến (điều gì)
   • luôn
   • (thô tục) chán, chán ngấy
   • (thân mật) nhiều quá rồi, không chịu được nữa
   • (thân mật) đi nhiều rã cả chân
   • (thân mật) loè, bịp
   • (thân mật) rất
   • (thân mật) nhậu nhẹt ních bụng
phó từ
 • (thân mật) nhiều
có nhiều người
danh từ giống đực
 • chỗ đầy
chỗ đầy và chỗ trống
 • nét đậm, nét to (trong một chữ)
nét đậm và nét mảnh
 • lúc đầy; lúc tròn (trăng), lúc triều lên (biển)
trăng tròn, trăng rằm
cảng chỉ vào được lúc triều lên
 • tột độ
chen lấn nhau đến tột độ
   • đương sôi nổi, đương náo nhiệt
   • lấy đầy xăng (vào xe)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt