<
Trang chủ » Tra từ
plains  
['pleinz]
tính từ
  • thuộc người da đỏ Bắc Mỹ vùng Đồng bằng Lớn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt