<
Trang chủ » Tra từ
place  
[pleis]
danh từ
 • ( Place ) (viết tắt) Pl (quảng trường)
 • nơi, chỗ, địa điểm, địa phương (thành phố, tỉnh, làng...); đoạn phố
ở khắp nơi
một người sinh trưởng ở địa phương ấy
 • nhà, nơi ở, nơi (dùng vào mục đích gì)
có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở nông thôn
anh có thể đến chơi đằng nhà tôi được không?
những nơi vui chơi
 • chỗ, vị trí, địa vị; chỗ ngồi, chỗ đứng; chỗ thích đáng; chỗ thích hợp
vật nào chỗ ấy
chỗ đau ở cổ tay
tránh chỗ cho ai đi, nhường chỗ cho ai
đổi chỗ cho ai
nếu tôi ở địa vị anh
đây không phải chỗ cho trẻ con
lời nhận xét không đúng chỗ (không đúng lúc, không thích hợp)
 • chỗ làm
to get a place in ...
kiếm được một chỗ làm ở...
 • nhiệm vụ, cương vị
tôi không có nhiệm vụ tìm hiểu việc ấy
bắt ai phải giữ đúng cương vị, không để cho ai vượt quá cương vị
 • địa vị (xã hôi), cấp bậc, thứ bậc, hạng
đạt địa vị cao sang
được xếp hạng nhất trong cuộc đua, về nhất trong cuộc đua
 • đoạn sách, đoạn bài nói
tôi không tìm được đoạn tôi đã đọc
 • (quân sự) vị trí
có thể bảo vệ được vị trí đó
 • (toán học) vị trí (của một con số trong một dãy số)
được tính đến năm số lẻ
 • thứ tự
thứ nhất, trước hết
thứ nhì, kế đó
cuối cùng
   • thay vì, thay cho, thay thế vào
   • có vẻ lúng túng
   • không đúng chỗ, không thích hợp
đề nghị ấy không thích hợp
   • xảy ra, được cử hành, được tổ chức
   • (thông tục) khắp mọi nơi; trong tình trạng hỗn độn, lộn xộn
   • công bằng bình đẳng
   • (tục ngữ) không đâu bằng nhà mình
ngoại động từ
 • để, đặt
để mọi thứ có thứ tự
ngôi nhà được đặt ở một vị trí rất tốt
đặt tin tưởng ở một lãnh tụ
 • cứ làm, đưa vào làm, đặt vào (cương vị công tác)
được cử làm chỉ huy trung đoàn ấy
 • đầu tư (vốn)
 • đưa cho, giao cho
(đưa đơn) đặt mua hàng của một công ty
giao cho một nhà xuất bản in và phát hành một cuốn sách
giao một vấn đề cho ai giải quyết
giao một đứa bé cho ai chăm nom hộ
 • xếp hạng
được xếp hạng ba
 • bán
một mặt hàng khó bán
 • nhớ (tên, nơi gặp gỡ...)
tôi biết mặt nó nhưng không nhớ tên nó tên gì và gặp ở đâu
 • đánh giá (ai, về tính tình, địa vị...)
khó đánh giá được anh ấy
 • (thể dục,thể thao) ghi (bàn thắng bóng đá) bằng cú đặt bóng sút
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt