<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pléiocarpe  
tính từ
  • (thực vật học) (cho) nhiều mầm (thân hành)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt