<
Trang chủ » Tra từ
pint  
[paint]
danh từ
  • (viết tắt) pt
  • Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt