<
Trang chủ » Tra từ
ping-pong  
['piη'pɔη]
Cách viết khác : table-tennis ['teibl'tenis]
danh từ
  • (thể dục,thể thao) bóng bàn
một trận bóng bàn
(thuộc ngữ) vô địch bóng bàn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt