<
Trang chủ » Tra từ
pin  
[pin]
danh từ ( PIN )
danh từ, số nhiều pins
 • đinh ghim, kim gút; vật cài để trang điểm
ghim kim cương
cái ghim cài cà vạt
 • chấu, chốt, ghim, kẹp, cặp (bằng gỗ, kim loại)
a 2-pin plug
cái phít cắm điện hai chạc
cái cặp tóc
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cái kẹp quần áo
 • con ky (trong trò chơi ky)
 • ống
 • trục (đàn)
 • ( số nhiều) (thông tục) chân, cẳng
nhanh chân
 • thùng nhỏ
   • (từ cổ,nghĩa cổ) vui vẻ, phấn khởi
   • cảm giác tê tê buồn buồn, cảm giác như có kiến bò
có cảm giác như kiến bò ở chân
   • bồn chồn (bứt rứt) như ngồi phải gai
   • có rất ít sự thuyết phục, khiêu khích
   • (thông tục) khi đang đứng, đi bộ
ngoại động từ
 • ( (thường) + up , together ) ghim, găm, cặp, kẹp, gắn
cặp tóc
ghim những tờ giấy vào với nhau
 • chọc thủng bằng đinh ghim; đâm thủng bằng giáo mác
 • ghìm chặt
ghìm chặt ai vào tường
 • ( (thường) + down ) bắt buộc (ai phải giữ lời hứa...), trói chặt (ai... phải làm gì)
buộc ai phải giữ lời hứa
trói chặt ai phải theo đúng giao kèo
 • rào quanh bằng chấn song
 • phó thác (trách nhiệm)
   • đặt hy vọng vào cái gì
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt