<
Trang chủ » Tra từ
pigskin  
['pigskin]
danh từ
  • da lợn
một chiếc cặp da lợn
  • (từ lóng) cái yên ngựa
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quả bóng đá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt