<
Trang chủ » Tra từ
pied  
[paid]
tính từ
  • có nhiều màu sắc xen nhau, pha nhiều màu (nhất là màu đen và màu trắng) (về chim..)
con chim chìa voi lông đen trắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt