<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pie-eyed  
['pai aid]
tính từ
  • (thông tục) say rượu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt