<
Trang chủ » Tra từ
picnic  
['piknik]
danh từ
  • pích-ních; cuộc đi chơi và ăn ngoài trời; bữa ăn ngoài trời
(thuộc ngữ) bàn ăn ngoài trời
(thuộc ngữ) bữa ăn trưa ngoài trời
      • (thông tục) khó khăn, phiền nhiễu
nội động từ
  • đi picnic; đi chơi và ăn ngoài trời; ăn ngoài trời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt