<
Trang chủ » Tra từ
pick  
[pik]
danh từ
 • sự chọn lọc, sự lựa chọn; quyền lựa chọn
 • người được chọn, cái được chọn (tốt nhất, mẫu mực nhất)
 • phần chọn lọc, phần tinh hoa, phần tốt nhất
phần tinh nhuệ trong quân đội
danh từ (như) pickaxe , pickax
 • cuốc chim
 • dụng cụ nhọn (để đâm, xoi, xỉa, đục, giùi)
cái tăm
ngoại động từ
 • cuốc (đất...); đào, khoét (lỗ...)
 • xỉa (răng...)
 • hái (hoa, quả)
 • mổ, nhặt (thóc...)
 • lóc thịt, gỡ thịt (một khúc xương)
 • nhổ (lông gà, vịt...)
 • ăn nhỏ nhẻ, ăn một tí; (thông tục) ăn
 • mở, cạy (khoá), móc (túi), ngoáy (mũi)
móc túi của ai, ăn cắp của ai
mở khoá bằng móc
 • xé tơi ra, xé đôi, bẻ đôi, bẻ rời ra, tước ra
tước dây thừng lấy xơ gai
xé tơi cái gì ra
 • búng (đàn ghita...)
 • chọn, chon lựa kỹ càng
nói năng cẩn thận, chọn từng lời
đi rón rén từng bước, đi thận trọng từng bước
 • gây, kiếm (chuyện...)
gây chuyện cãi nhau với ai
nội động từ
 • mổ (gà, vịt...); ăn nhỏ nhẻ, ăn tí một (người); (thông tục) ăn
 • móc túi, ăn cắp
ăn cắp vặt
 • chọn lựa kỹ lưỡng
kén cá chọn canh
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) la rầy, rầy rà (ai)
   • chế nhạo, chế giễu (ai)
   • tước đi, vặt đi, nhổ đi
   • lần lượt bắn gục (từng người...)
   • nhổ ra
   • chọn cử, chọn ra, phân biệt ra
   • làm nổi bật ra
làm nổi bật màu nền bằng một màu khác
   • hiểu ra (ý nghĩa một đoạn văn)
   • gõ pianô (một khúc nhạc)
   • cuốc, vỡ (đất)
   • nhặt lên; nhặt được, vớ được, kiếm được
nhặt một hòn đá
vớ được tin, nhặt được tin
kiếm sống lần hồi
vớ được món lãi
nhặt khách, lấy khách (xe buýt...)
   • tình cờ làm quen (ai); làm quen với (ai)
   • vớt (những người bị đắm tàu...); nhổ (neo...)
   • lấy lại (tinh thần, sức khoẻ...); hồi phục sức khoẻ, bình phục, tìm lại được (con đường bị lạc)
   • rọi thấy (máy bay...) (đèn pha)
rọi thấy một máy bay
   • bắt được (một tin..) (đài thu)
   • tăng tốc độ (động cơ)
   • (thể dục,thể thao) chọn bên
   • đứng dây, ngồi dậy (sau khi ngã)
   • như bone
   • (nghĩa bóng) đả kích ai, chỉ trích ai kịch kiệt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt