<
Trang chủ » Tra từ
pi-a-nô  
[pi a nô]
  • (tiếng Pháp gọi là Piano) piano
Piano player; pianist
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt