<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
physionomie  
danh từ giống cái
  • nét mặt, diện mạo
  • (nghĩa bóng) bộ mặt
bộ mặt của châu Âu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt