<
Trang chủ » Tra từ
phrase  
[freiz]
danh từ
 • nhóm từ, cụm từ; thành ngữ
'lúc bốn giờ rưỡi ' và 'chiếc ô tô màu xanh' là những cụm từ
một thành ngữ thích hợp
 • lối nói, cách diễn đạt
theo cách nói đơn giản
vẻ đẹp trong phong cách diễn đạt của nhà thơ
 • (âm nhạc) tiết nhạc, đoản khúc
 • ( số nhiều) những lời nói suông
   • diễn đạt một cách buồn cười, dí dỏm
   • cách diễn đạt, cách mô tả
một cách diễn đạt thú vị
ngoại động từ
 • diễn đạt, nói, phát biểu (bằng lời); tạo thành ngữ
anh ta đã phát biểu như thế đấy
 • (âm nhạc) phân tiết, phân câu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt