<
Trang chủ » Tra từ
photon  
['foutɔn]
danh từ
  • (vật lý) Photon; lượng tử ánh sáng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt