<
Trang chủ » Tra từ
phụ âm  
[phụ âm]
  • (ngôn ngữ học) consonant
Double consonant
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt