<
Trang chủ » Tra từ
phơ  
[phơ]
  • (hiệu lệnh nổ súng) (từ gốc tiếng Pháp là Feu!) xem bắn 2
  • (từ gốc tiếng Pháp là Faire feu) xem bắn 1
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt