<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
phénomène  
danh từ
  • hiện tượng
các hiện tượng tự nhiên
hiện tượng vật lý
mối quan hệ giữa các hiện tượng
  • điều kỳ dị (thân mật) người kỳ dị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt