<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
peu  
phó từ
 • không nhiều, không mấy
ăn ít
chúng tôi ít khi (hiếm khi) đi chơi đêm
không sống lâu
giá không mấy, giá rẻ
trong thời gian ngắn
điều đó ít quan trọng
ít thôi cũng bằng lòng
không mấy người biết hành động đúng lúc
 • khá, hơi
anh ta hơi buồn
 • ít ỏi
số tiền ít ỏi này
   • gần như, hầu hư
   • khoảng chừng
   • ít tốn công, ít tốn của
   • ít lâu nữa
   • không phải là nói ngoa đâu
   • không chỉ, không đủ
nhắn gọn không đủ, còn phải trong sáng
   • vừa sát
tránh vừa sát
   • từ ít lâu nay
   • (từ cũ, nghĩa cũ) người hèn hạ
   • không chút nào
   • dần dần
   • ít lâu sau
   • có hệ trọng gì đâu; có hề chi
giá cả không quan trọng
   • ít lắm, yếu lắm
sức khỏe yếu lắm
   • (từ cũ, nghĩa cũ) ít nhiều
   • hơi một chút đã
   • chỉ một tí thì
   • hơi
ông ấy đã hơi mệt
   • hơi một chút đã
   • một chút xíu
   • ít lâu nữa
   • dù chỉ là một chút ít
   • một ít; một lát
hãy chờ một lát
   • một chút
   • một ít, một tí
   • sống thanh đạm
danh từ giống đực
 • một chút, một ít
một ít muối
một chút kiên nhẫn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt