<
Trang chủ » Tra từ
petrol  
['petrəl]
danh từ
  • dầu xăng
đỗ đầy xăng cho xe ô tô
sự tăng giá xăng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt