<
Trang chủ » Tra từ
petite  
[pə'ti:t]
tính từ
  • xinh xinh, nhỏ nhắn, mảnh dẻ (nói về cô gái, người phụ nữ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt