<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
peser  
ngoại động từ
 • cân
cân một vật bằng cân
 • cân nhắc, đắn đo
cân nhắc lời ăn tiếng nói
cân nhắc cơ may thành công
   • sau khi cân nhắc kĩ
nội động từ
 • nặng, cân nặng
bạch kim nặng hơn vàng
 • ấn mạnh; kéo mạnh
ấn mạnh cái đòn bẩy xuống
đẩy mạnh cửa để mở ra
 • làm buồn phiền, làm mệt mỏi
sự cô đơn làm nó buồn phiền
cuộc đi bộ này làm tôi mệt mỏi
   • kéo mạnh dây thừng
   • (nghĩa bóng) trĩu nặng, đè nặng
lòng hối hận trĩu nặng lên lương tâm
một trách nhiệm lớn đè nặng lên vai chúng ta
   • ảnh hưởng mạnh đến
ảnh hưởng mạnh đến quyết định của ai
   • có trọng lượng lớn
   • có tầm quan trọng lớn
   • nhẹ
   • không quan trọng
ý kiến của nó không quan trọng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt