<
Trang chủ » Tra từ
perplexity  
[pə'pleksəti]
danh từ
  • sự lúng túng, sự bối rối; tình trạng lúng túng, tình trạng bối rối
  • sự phức tạp, sự rắc rối; việc phức tạp, rắc rối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt