<
Trang chủ » Tra từ
perhaps  
[pə'hæps]
Cách viết khác : praps [præps]
phó từ
  • có thể, có lẽ
có lẽ tối nay thời tiết sẽ thay đổi
có thể có, có thể không
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt