<
Trang chủ » Tra từ
perdu  
[pə'dju:]
Cách viết khác : perdue [pə'dju:]
tính từ
  • (quân sự) nấp kín đáo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt