<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
perche  
danh từ giống cái
 • (động vật học) cá pecca
   • cá mú
danh từ giống cái
 • cái sào
nhảy sào
 • cần micrô
 • (thân mật) người cao nghều
 • gạch (nai, hươu)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thước (đơn vị đo ruộng đất bằng khoảng 34 m 2 ở Pa-ri)
   • cứu vớt ai, cứu giúp ai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt