<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
percé  
tính từ
  • thủng
      • thủng lỗ
tường thủng lổ vì đạn đại bác
      • bị lộ
âm mưu bị lộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt