<
Trang chủ » Tra từ
peasant  
['peznt]
danh từ
  • nông dân
công việc đồng áng của nông dân
  • nông dân nghèo, tá điền
  • người nhà quê
anh ta giống như một gã nhà quê
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt