<
Trang chủ » Tra từ
patient  
['pei∫nt]
tính từ
  • kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
      • chịu đựng một cách kiên nhẫn
      • có thể nhận, phù hợp với
những sự việc đó có thể có hai cách giải thích
danh từ
  • bệnh nhân; người bệnh
  • bệnh nhân đăng ký chữa trị lâu dài với bác sĩ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt