<
Trang chủ » Tra từ
patience  
['pei∫ns]
danh từ
  • tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại; sự bền chí, sự nhẫn nại, kiên trì
cô ta không thể kiên nhẫn được với những người lúc nào cũng cằn nhằn
kiên nhẫn là một đức tính tốt
  • sự chịu đựng
không kiên nhẫn được nữa, không chịu đựng được nữa
  • lối đánh bài paxiên (một người) (như) solitaire
      • sự kiên nhẫn đáng kể
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt