<
Trang chủ » Tra từ
pastry  
['peistri]
danh từ
  • bột nhồi, bột nhão
  • bánh ngọt; bánh nướng; bánh bao
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt