<
Trang chủ » Tra từ
passing  
['pɑ:siη]
danh từ
  • sự đi qua, sự trôi qua (thời gian...)
sự đi qua của thời gian
sự đi qua của năm tháng
  • sự kết thúc; sự chết
sự kết thúc của năm cũ (tức là đêm giao thừa)
mọi người đều thương tiếc cái chết của ông ta
      • một cách tình cờ, ngẫu nhiên, nhân tiện
tình cờ nêu lên cái gì
tính từ
  • thoáng qua, ngắn ngủi
một ý nghĩ thoáng qua
  • ngẫu nhiên, giây lát, tình cờ, nhân tiện
một cái nhìn ngẫu nhiên
phó từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) hết sức, vô cùng
hết sức giàu
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt